Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Regulamin

1. Regulamin serwisu określa zasady korzystania ze strony internetowej zettaclick.pl, której właścicielem jest firma : EHMEDIA Spółka z o.o., ul. Kubika 13a, 59-700 Bolesławiec, NIP 8942990981, REGON 021170384, KRS 0000346725, Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 10 000 zł opłacony w całości. Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu oraz posiadanie odpowiednich urządzeń oraz oprogramowania umożliwiającego przeglądanie zasobów Internetu (zalecana przeglądarka Google Chrome w wersji 23 lub nowszej).

2. Podstawowe definicje :
 • a) Regulamin - jest to dokument umieszczony na niniejszej stronie internetowej. Dostępny do pobrania i wydrukowania pod adresem www.zettaclick.pl/regulamin.pdf
 • b) Administrator / Właściciel - jest nim firma EHMEDIA Spółka z o.o., ul. Kubika 13a, 59-700 Bolesławiec, NIP 8942990981, REGON 021170384, KRS 0000346725, Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • c) Wystawca - mogą być to osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 • d) Login / Nik - prywatna nazwa, wybrana przez wystawcę
 • e) Serwis / Portal - strona o adresie internetowym zettaclick.pl (oraz jego subdomeny). Przedmiotem działalności serwisu jest publikacja materiałów własnych i pozyskanych od partnerów.
 • f) Linki reklamowe - forma komunikatu reklamowego w postaci odnośnika hipertekstowego do strony internetowej Partnera.
 • g) Partner / Reklamodawca - każdy podmiot współpracujący z Administratorem na podstawie stosownej umowy.
 • g) Zaakceptowane przekierowanie - pojedyncze przekierowanie na stronę partnera po kliknięciu w link reklamowy na zaakceptowanej przez administratora powierzchni reklamowej, które nie zostało dokonane za pomocą nieuczciwej metody (automatyczne narzędzia, automatyczne przekierowania, ramki, niewidoczne ramki, umieszczenie linku na stronie w sposób wymuszający kliknięcie (przycisk zamknięcia reklamy, obrazek "nad" reklamą itd), teksty zachęcające do klikania, systemy płacące za kliknięcia i wyświetlenia, popup, popunder, reklamy na leyerach, kliki z serwerów proxy, botnetów, surfów itd.) Akceptowany jest wyłącznie naturalny ruch (osoba zainteresowana przekazem reklamowym klika w link aby odwiedzić stronę partnera.) Akceptowane są kliknięcia wyłącznie z adresów IP rozpoznanych przez system jako polskie. Nie będą akceptowane przekierowania z proxy, vpn i te w których system nie może odczytać adresu strony odsyłającej. Zliczane jest jedno przekierowanie z jednego adresu IP / jednego użytkownika na stronę reklamodawcy na dobę.
 • i) Powierzchnia reklamowa - fragment strony internetowej wystawcy przeznaczony do emisji linków reklamowych.


  3. Administrator za pośrednictwem witryny zettaclick.pl zapewnia użytkownikom dostęp do treści na niej zawartych w formie elektronicznej.

  4. Wystawca może umieścić na własnej powierzchni reklamowej udostępniony dla niego kod Javascript, który będzie publikował reklamowe linki tekstowe. Zabrania się jego modyfikacji. Kod może zostać umieszczony jedynie na zaakceptowanych przez Administratora powierzchniach. Zabrania się umieszczania kodu na stronach bez zawartości lub bez wartościowej treści.

  5. Za unikalne i zaakceptowane przez administratora przekierowanie do strony partnera, wystawca otrzyma wynagrodzenie. Wartość pojedynczego przekierowania nie jest z góry ustalona, ani gwarantowana. Będzie ona zależała od reklamodawcy, klasyfikacji powierzchni przez administratora oraz konwersji dla konta wydawcy. Administrator zastrzega sobie możliwość nie zaakceptowania poszczególnych przekierowań. Wartość przekierowania ustalona przez administratora jest ostateczna i nie podlega negocjacji.

  6. Wystawcy zobowiązani są do naprawienia wszelakich szkód wyrządzonych osobom trzecim lub właścicielowi serwisu, ponosząc wszelkie zasądzone kwoty w tym także odsetki, koszty sądowe, procesowe, obsługi prawnej i inne poniesione w wyniku ich działań.

  7. Właściciel serwisu nie ma możliwości pełnej kontroli wystawcy oraz partnera, w związku z tym nie może poświadczyć jego uczciwości.

  8. Zabrania się umieszczania na serwerach właściciela materiałów, które mogą destabilizować działanie portalu lub działać na jego szkodę.

  9. Właściciel zastrzega sobie prawo wstrzymania publikacji reklam na poszczególnych powierzchniach wystawcy bez jego uprzedniego powiadomienia.

  10. Wystawca nie ma prawa akceptacji żadnych umów ani ofert w imieniu Administratora. Wystawca nie ma prawa podawania się za serwis zettaclick.pl lub za przedstawiciela serwisu właściciela

  11. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny administratora : EHMEDIA Spółka z o.o., ul. Kubika 13a, 59-700 Bolesławiec. Będą one rozpatrywane w terminie 14 dni.

  12. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

  13. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie loga i nazwy przez administratora w prezentacjach, materiałach reklamowych, sprawozdaniach finansowych, wykazach witryn WWW klientów, stronach wyników wyszukiwania oraz stronach polecania.

  14. Wszelkie próby zawyżenia kosztów Partnerów wykluczą bezpowrotnie wystawcę z współpracy.

  15. Wystawca może w dowolnym czasie z podaniem lub bez podania przyczyny zakończyć wyświetlanie reklam usuwając z powierzchni reklamowej kod wklejony z serwisu właściciela. Administrator systemu może również w dowolnym momencie zakończyć współpracę z danym wystawcą lub powierzchnią reklamową.

  16. Wystawca oświadcza i gwarantuje, że wszelkie informacje dostarczane Administratorowi w ramach rejestracji w programie są poprawne i aktualne. Wystawca jest właścicielem każdej z podanych powierzchni reklamowych lub jest prawnie upoważniony do działania w imieniu właściciela tych powierzchni w celach związanych z programem.

  17. Wystawca oświadcza i gwarantuje, że każda z powierzchni reklamowych oraz wyświetlane przy nich materiały są zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, ustawami, regulaminami i rozporządzeniami, szczególnie z prawem polskim.

  18. Wystawca oświadcza, że powierzchnie reklamowe na których są wyświetlane linki reklamowe nie zawierają treści rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także nie propagują treści uznawanych powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających netykietę. Linki reklamowe nie mogę być również umieszczane na powierzchniach łamiących prawa autorskie oraz tych, które zawierają linki do takich stron.

  19. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin będzie opublikowany na niniejszej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem. Informacje o zmianie zostanie opublikowana na stronie www.zettaclick.pl

  20. Wystawca może zgłosić wypłatę po uzbieraniu minimum 50 zł. Po zgłoszeniu wypłaty wystawca przesyła fakturę (podatnik czynny VAT) lub rachunek na adres wskazany przez administratora. Faktura / rachunek zostanie opłacona do 7 dni od jej otrzymania.

  21. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

  22. Administrator sieci reklamowej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy techniczne, błędy, które pojawiły się na stronach wydawców, czy też błędne wstawienie kodu reklamowego. Administrator nie gwarantuje stałych zarobków na określonym poziomie (stałej wartości pojedynczego przekierowania) oraz możliwości zakupu wszystkich przekierowań wygenerowanych na danej powierzchni reklamowej.

  Niniejszy regulamin datowany jest na 29 sierpnia 2014 godzina 11:10 Miejsce powstania regulaminu : siedziba firmy EHMedia Sp. zo.o.


 • Zettaclick.pl - Ehmedia Sp. z o.o., ul Kubika 13a, 59-700 Bolesławiec NIP 8942990981, REGON 021170384, KRS 0000346725